Vietnamese Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian
Chùa Phố Cũ
Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn
Đang cập nhật
0

Không có phiếu nào

Chùa Phố Cũ

Mô tả: 

Chùa Phố cũ là di tích lịch sử - văn hoá thờ Thần, thờ Phật, thờ Thổ Công.

Chùa là nơi sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Năm 2011 Chùa được trùng tu xây dựng lại trên nền đất chùa cũ như hiện nay.

Thời gian mở cửa: 
08:00 AM - 06:00 PM
Điểm nổi bật: 
Có chỗ đậu ôtô
Có hỗ trợ người khuyết tật
Album Hình ảnh: 
Chia sẻ: 
Share