Vietnamese Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian
Xe Tâm Hạnh - Sài Gòn <=> Mũi Né, Bình Thuận
Sài Gòn <=> Mũi Né, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
028 39205653 – 0263 3828383(Đà Lạt) – 0252 3847561(Mũi Né)
0

Không có phiếu nào

Xe Tâm Hạnh - Sài Gòn <=> Mũi Né, Bình Thuận

Mô tả: 

NHÀ XE TÂM HẠNH

Lịch trình : Sài Gòn – Mũi Né
Giờ xuất bến :  Sài Gòn: 8h1 -9h-15h-20h30 Mũi Né 1h-8h30-13h30-17h

Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết
Giờ xuất bến : Sài Gòn 8h15-9h-15h-20h15-21h15 Phan Thiết 9h-14h-17h30-2h

Lịch trình : Đà Lạt – Mũi Né
Giờ xuất bến : 1h30-7h30

Lịch trình :  Mũi Né – Nha Trang
Giờ xuất bến : Mũi Né 1h-13h30 Nha Trang 8h-20h30

Điện thoại : 028 39205653 – 0263 3828383(Đà Lạt) – 0252 3847561(Mũi Né) – 0258 3527525(Nha Trang)

Thời gian mở cửa: 
Sài Gòn: 8h1 -9h-15h-20h30 Mũi Né 1h-8h30-13h30-17h
Điểm nổi bật: 
Nên đặt trước
Có wifi
Có máy lạnh
Chia sẻ: 
Share

Địa Điểm Dịch Vụ Gợi Ý

Sài Gòn – Phan Thiết – Mũi Né
028 39205679 – 0252 3847347 – 0258 3527466