Vietnamese Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian
Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định
6 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định
(056) 3829671
0

Không có phiếu nào

Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định

Mô tả: 

Không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác

Có các chính sách nhằm hỗ trợ cho các học viên nghèo

Được nhà nước Việt Nam coi là một trung tâm đào tạo lớn nhất của đất nước

Trường Trung học Y tế Bình Định luôn xác định: Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu, vì chất lượng đào tạo sẽ tạo nên thương hiệu của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về trình độ chuyên môn và giỏi về kỹ năng sư phạm. Giáo viên thường xuyên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường cũng luôn quan tâm bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên qua các lớp học tập trung vào kỳ nghỉ hè hàng năm, cũng như thông qua hội giảng. Đến nay, hầu hết các giáo viên đã có chứng nhận sư phạm bậc II, sư phạm Y học. Đội ngũ giáo viên kiêm chức cũng được bổ sung, tăng cường, từ một số lượng rất ít cán bộ của Bệnh viện đa khoa tỉnh tham gia công tác đào tạo với nhà trường, cho đến hôm nay đã có một lực lượng giáo viên hùng hậu có năng lực về chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm của nhiều Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Tổng công ty Dược và trang thiết bị Y tế tham gia công tác đào tạo.

Cơ sở thực tập thực hành cho học sinh cũng được nhà trường chú trọng, đến thời điểm này, đã có một hệ thống Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện quân y 13, Tổng công ty Dược - Trang thiết bị Y tế cho đến các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, các trạm y tế cơ sở, kể cả các huyện miền núi là cơ sở thực tập thực hành thực địa. Đặc biệt, với Quy chế phối hợp Viện - Trường giữa Trường Trung học Y tế Bình Định và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tạo một điều kiện hết sức thuận lợi cho học sinh thực tập và nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian mở cửa: 
08:00 AM - 10:00 PM
Điểm nổi bật: 
Giữ xe máy miễn phí
Album Hình ảnh: 
Chia sẻ: 
Share